Stowarzyszenia: "NASZA WIEŚ", "EKO-NATURA SETROPIE", "NASZA ZIEMIA - MAZOWSZE"

"NASZA WIEŚ "EKO-NATURA SETROPIE" "NASZA ZIEMIA - MAZOWSZE" Wśród mieszkańców gminy Drobin pojawiło się zaniepokojenie dotyczące budowy farm wiatrowych na jej terenie. Głównym problemem jest fakt, że siłownie wiatrowe miałyby stanąć w zbyt bliskiej odległości od domów. Ludzie obawiają się o przyszłość zarówno swoją jak i swoich dzieci. Z tego powodu zostały utworzone stowarzyszenia: „Nasza Wieś”, „EKO-NATURA Setropie” i „Nasza Ziemia - Mazowsze”. Łącząc siły, chcą walczyć przeciwko wiatrakom w Gminie Drobin. Jednak pośród zainteresowanych jest wielu innych mieszkańców, sąsiadujących z obszarami oddziaływania i nie tylko. Zamieszczając informacje na stronie, mamy na celu uświadomić społeczeństwu, że niezgoda na zainstalowanie obok swoich siedlisk wiatraków w zbyt małej odległości, nie wiąże się z zazdrością i niechęcią do rozwoju. Kieruje nami wyłącznie nasze dobro. Stawiamy czoła niedomówieniom i wszelkim niepożądanym działaniom.